Bæredygtighed er langt nede på lisen, når vi vasker bi...

Bæredygtighed er langt nede på lisen, når vi vasker bi...

11. aug 2020
For danskerne handler det mere om nemhed og at få kvalitet for pengene, når det kommer til bilvasken, viser ny undersøgelse fra Circle K, hvorimod bæredygtighed kommer langt nede på listen. Servicestationerne har en opgave med at oplyse mere om vaskehallens miljøvenlighed, mener Circle K Danmark.

Selv om bæredygtighed har et stort fokus disse år, så er det ikke et emne, der optager danskerne særlig meget, når de skal vaske deres bil, viser en befolkningsundersøgelse foretaget af YouGov for Circle K Danmark. Faktisk er det kun hver sjette dansker (17%), der prioriterer bæredygtighed, når det kommer til bilvask. I stedet er det nogle langt mere nærliggende grunde, der afgør, hvordan vi vælger at vaske vores bil.

Knap halvdelen af danskerne (47%) svarer nemlig, at den vigtigste grund til deres måde at vaske bil på, er, hvor vidt det er belejligt eller ej. Herefter er de vigtigste parametre for danskerne kvalitet for pengene, som cirka hver fjerde vægter højest. At nemhed og kvalitet for pengene er højt på listen, er på ingen måde overraskende for, men at bæredygtighed først kommer ind på en fjerdeplads i danskernes prioriteter, når det kommer til valg af bilvask, skaber lidt forundring hos Circle K Danmark:

”Det er overraskende, at bæredygtighed ikke er højere oppe på prioritetslisten hos danskerne, når man tænker på, hvor stort et fokus vi ellers som samfund har på at skabe en bæredygtig omstilling. Især når man tager i betragtning, at bilvask faktisk er et sted, hvor vi kan få belejlighed, kvalitet og bæredygtighed til at spille sammen. Alle bække små tæller jo i det store billede, og fx spildevand i forbindelse med hjemmevask er faktisk et uheldigt problem, man nemt kan undgå,” fortæller Dennis Dalgaard, der er kommunikationsansvarlig hos Circle K Danmark.

Myndighederne anbefaler vaskehal 
Hver fjerde dansker i undersøgelsen (25%) vælger nemlig at ordne bilvasken selv derhjemme, selv om det fra eksperter og myndigheder frarådes af hensyn til natur og miljø. Således anbefaler blandt andet Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Drivkraft Danmark, at man benytter vaskehal. Det er dog langt fra alle danskere, der er klar over denne anbefaling, viser undersøgelsen. Mere end hver femte (22%) ved ikke, hvad der er mest bæredygtigt, og omtrent hver fjerde dansker (27%) mener, at det er mest bæredygtigt at vaske bilen derhjemme. Dog viser undersøgelsen også, at to ud af tre (66%) er parate til at vaske mere i vaskehal efter at være blevet præsenteret for myndighedernes anbefalinger, hvilket man hos Circle K ser som et tegn på, at man skal blive bedre til at informere og vejlede bilejerne.

”Det er godt at se, at folk er åbne overfor at ændre adfærd, og det skal vi blive bedre til at støtte op om. Man bruger jo faktisk op til tre gange så meget vand ved at vaske bilen derhjemme, og man risikerer at føre både sæbe, tungmetaller og olierester fra bilen videre ud i naturen – urenset. Det undgår man i en vaskehal, hvor man i langt de fleste haller bruger Svanemærkede vaskemidler, og alt spildevandet bliver filtreret igennem et rensningsanlæg,” fortæller Dennis Dalgaard.

Ifølge Miljøstyrelsen ender to tredjedele af spildevand fra hjemmevask af bil med at blive udledt helt urenset i naturen, hvilket på årsbasis svarer til mere end to ton vaskemidler, omtrent seks ton olie og mere end halvanden ton metaller. 

Kilder:
Miljøstyrelsen: Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevanskloak for bilvaskehaller og vaskepladser
Drivkraft Danmark: Forbrug af vand I bilvaske
Drivkraft Danmark: Bilvask I vaskehal er bedst for miljøet

Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x