Hvad betyder en konkurskarantæne for bilværkstederne?

Hvad betyder en konkurskarantæne for bilværkstederne?

12. maj

Det kræver meget at drive en virksomhed. Dette er uanset, om der er tale om et værksted, hvor der bliver repareret biler, eller om det er en forretning, der sælger papirklips. Som leder kan du risikere at blive pålagt en konkurskarantæne, hvis virksomhed går fallit. Her kan du læse mere om, hvad en konkurskarantæne betyder for værkstederne.

Hvad er en konkurskarantæne?

En konkurskarantæne kan pålægges personer, som har ledet et selskab med begrænset hæftelse. Et selskab med begrænset hæftelse er et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). For at blive pålagt en konkurskarantæne, skal selskabet være gået konkurs, og der skal have været tale om grov uforsvarlig forretningsførelse.

Har en person medvirket til grov uforsvarlig forretningsførelse kan personen vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af virksomheden. En konkurskarantæne giver forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse. Som udgangspunkt vil en konkurskarantæne have en varighed på tre år.

Hvem skal lede værkstedet i tilfælde af en konkurskarantæne?

Ved en konkurskarantæne er der ingen, der siger, at værkstedet skal lukke ned. Dog kan en konkurskarantæne være katastrofal, da det betyder, at en af lederne ikke længere må sidde i ledelsen. Er der ikke andre i virksomheden, der kan overtage direktørrollen, kan det se rigtig kritisk ud med værkstedets overlevelse.

Under en konkurskarantæne er det naturligvis muligt at ansætte en direktør udefra. Hvis det ikke kan lade sig gøre at ansætte en direktør, vil værkstedet i værste fald blive tvangsopløst. Et selskab skal nemlig have en registreret direktør.

Hvis du er direktør på værkstedet, må du gerne fortsatte som almindelig ansat, selvom du er pålagt en konkurskarantæne. Dog er det vigtigt, at du ikke fortsætter med dine gamle arbejdsopgaver. Dette vil nemlig udgøre en overtrædelse af konkurskarantænen.

Kontakt en advokat, hvis du bliver pålagt konkurskarantæne

Hvis du bliver pålagt en konkurskarantæne, er det vigtigt, at du tager kontakt til en advokat. Det er nemlig ikke sikkert, at den kurator, som har pålagt dig konkurskarantænen, har ret i sin sag. Derfor er der altid en mulighed for at blive frifundet.

En frifindelse vil i bedste fald betyde, at du ikke bliver pålagt en konkurskarantæne. Dermed må du fortsætte med at lede dit værksted, hvis det stadig står til at redde på trods af sin konkurs. I dag er det nemt at finde advokater over nettet. Ved at tage kontakt online kan du hurtigt få startet din sag.

Hvornår startes en sag om konkurskarantæne?

Som du kan høre, kan konkurskarantæne være katastrofalt for et bilværksted – ja, faktisk for alle typer af virksomheder. Derfor er det klart, at man må gøre, hvad man kan for at undgå dette scenarie.

Typisk vil en kurator indlede en sag om konkurskarantæne på grund af mangelfuld bogføring, manglende indberetning og betaling af moms og A-skat, samt hvis driften af virksomheden fortsættes, selvom ledelsen burde have indset, at den skulle stoppes.

Generelt kan man derfor sige, at hvis der er styr på driften af værkstedet, bør du ikke frygte en konkurskarantæne. Dermed kan du forhåbentlig fortsætte med at drive en succesfuld virksomhed.


Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x