Spritkørsel og straffen for det

Spritkørsel og straffen for det

24. sep
Grænsen for den promille, man må kører med varierer fra land til land afhængig af lovgivningen. I Danmark er promillegrænsen 0,5. Det betyder at hvis man kører et køretøj med en promille på over 0,5 bliver man dømt for spritkørsel. Dog kan politiet også dømme dig for spritkørsel, selvom din promille er under 0,5, hvis de vurdere, at din kørsel er for uforsvarlig. Det danske politi har også lov til, at måle din promille til hver en tid. 

Det er vigtigt ikke at sætte sig bag rattet, hvis man har en promille på over 0,5, eller hvis man kan mærke, at man er ude af stand til at køre bil eller et andet transportmiddel forsvarligt, da der er risiko for, at det går udover andre end dig selv. 

Så mange bliver taget for spirituskørsel
Det er forskelligt fra år til år, hvor mange der bliver taget og dømt for spirituskørsel. I år 2019 blev der i Danmark sigtet omkring 6.000 for spirituskørsel. Der bliver taget flest for spirituskørsel i foråret og om sommeren, hvor de fleste spritulykker sker ude på landet. De fleste ulykker finder også sted om fredag, lørdag og søndagen, hvilket jo falder godt sammen med de dage, hvor mange folk fester og drikker alkohol. 9 ud af 10 af alle dem, der bliver taget for spirituskørsel er mænd. Der er ikke påvist nogen formel grund til, at mænd oftere kører med alkohol i blodet end kvinder. 

De fleste ulykker, der sker i forbindelse med spirituskørsel er mange gange eneulykker. Det betyder altså, at der ikke er andre involveret i ulykken udover bilisten og dem, der sidder i bilen. 

Sådan måles promillen
Ens alkoholpromille måles ved hjælp af en udåndingsprøve, hvor man skal puste ind i et alkometer. Her vil alkometeret så efterfølgende vise din promille. Alkometeret måler mængden af alkohol i ens blod. For at testen bliver så præcis som overhovedet muligt, kræver det et meget stort og langt pust i alkometeret. Hvis ikke pustet har været tilstrækkeligt vil måleren oftest give en lille lyd fra sig. 

Man kan også selv købe sit eget alkometer. De findes i mange forskellige priser, som kan varierer fra omkring 500 kr. til flere tusinde kr. Her er de dyreste naturligvis også en del bedre end de billige. Det kan derfor anbefales, at købe de dyrere og de af højere kvalitet, hvis alkometeret skal bruges i seriøse sammenhæng. Skal det derimod bruges for sjov, for f.eks. at måle sin promille til en fest, er det ikke vigtigt, at den er af højeste kvalitet. 

Straffen for spirituskørsel
At køre med alkohol i blodet er ekstremt farlig for både dig selv og andre bilister. Straffen afhænger i første omgang af, hvor høj din alkoholpromille er. Der gælder dog andre regler hvis du er indblandet eller lægger til grund for en ulykke, eller bryder andre færdselslove. Spirituskørsel kan straffes med bøde, fængsel, frakendelse af kørekortet og konfiskering af bilen. 

Første gang man bliver taget for spritkørsel og man har en promille mellem 0,5 og 1,2, får man frakendt sit kørekort betinget. Man skal så indenfor 6 måneder bestå en køreprøve - både teori og den praktiske prøve. Samtidig får man en bøde, der svarer til ens månedsløn ganget med den slkoholpromille man havde, da man blev stoppet. Til sidst skal man gennemføre et ANT-kursus på 12 timer.

Bliver man stoppet med en promille mellem 1,2 og 2 er straffen det samme. Den eneste forskel er, at kørekortet bliver frakendt betinget i 3 år. 

Stoppet med en alkoholpromille på over 2,0
Straffen er en del større, hvis du bliver dømt for spirituskørsel med en alkoholpromille på over 2,0. Ens kørekort bliver frakendt ubetinget i 3 år. Når disse 3 er gået skal man i de efterfølgende 2 år køre med alkolås, eller vente yderligere 2 år med at tage sit kørekort. Samtidig får man en bøde, som svarer til ens månedsløn, man skal gennemføre et 12 timers ANT-kursus og man får 20 dages betinget fængsel. Der er også risiko for, at din bil bliver konfiskeret. 

Jo flere gange, man bliver taget for spirituskørsel, jo hårdere bliver straffen. Der er ingen faste regler, da straffen både afhænger af promillen og hvor mange gange man tidligere er blevet dømt for spirituskørsel. Generelt gælder der at man får frakendt sit kørekort ubetinget i en given periode, betinget fængselsdom, man skal køre med alkolås, bøde, ANT-kursus og at ens bil kan blive konfiskeret. 

Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x