Honda CRX Youngtimer Banebil Honda CRX Youngtimer Banebil Honda CRX Youngtimer Banebil Honda CRX Youngtimer Banebil Honda CRX Youngtimer Banebil
Michael404
Følg
Følger Følg ikke

Michael404

Mand, 45 år, Sønderjylland
Oprettet: 8. jun 2005
Offline - Senest online: 18. maj 2023 Bruger er på filterliste

can you raed tihs?
Olny srtnog plepoe can.

The phaonmneal pweor of the
hmuan mnid,
aoccdrnig to a rscheearch at
Cmabrigde
Uinervtisy, it dseno't mtaetr in
waht
oerdr the ltteres in a wrod are, the
olny
iproamtnt tihng is taht the frsit and
lsat
ltteer be in the rghit pclae. The rset
can
be a taotl mses and you can sitll
raed it
whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae
the huamn
mnid deos not raed ervey lteter by
istlef,
but the wrod as a wlohe. Azanmig
huh? yaeh and I
awlyas tghuhot slpeling was
ipmorantt!

if you can raed tihs, palce it in yuor
porfiel.
----------------------------------------------------------------------
Lad mig stille dig et spørgsmål hr. betjent: Der står en dame på fortovet. Hun har superkort nederdel på, netstrømpebukser, og meget høje og lange lakstøvler. Hvad er det?", spurgte jeg.
- "Ja det er en luder!", svarede betjenten.
- "Ja selvfølgelig, men er det din datter, din kone eller din mor?", sagde jeg

Siden har jeg ikke set skyggen af mit kørekort...

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til. Dvs. almindelig personbil, bus, lastbil, motorcykel, stor knallert, traktor samt motorredskab.

Du får et klip, hvis du:

Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Kører med for kort afstand til forankørende
Kører ulovligt i nødsporet
Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne
Kører over for rødt
Overtræder reglerne om vigepligt
Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
Overskrider spærrelinier ved overhaling
Øger hastigheden, når du bliver overhalet
Overhaler ved et fodgængerfelt
Kører mod færdselsretningen
Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
Kører venstre om helleanlæg
Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel
Kun de forseelser, der er nævnt her, udløser et klip.

Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at beholde kørekortet.

OBS. Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse, eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal frakendes førerretten.

Læs mere om de enkelte punkter, du kan få klip for her nedenfor.

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Du får et klip, hvis du kører mere end 30 % for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Du skal altid afpasse din fart efter forholdene. Du skal tage hensyn til vej-, vejr- og sigtforhold, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt.

Hastighed og klip – Almindelig personbil:

Hastighedsgrænse Du får et klip, hvis du kører
50 km/t 66 – 80 km/t
60 km/t
79 – 96 km/t
70 km/t 92 – 112 km/t
80 km/t 105 – 128 km/t
90 km/t 118 – 144 km/t
100 km/t 131 – 159 km/t
110 km/t 144 km/t –159 km/t
130 km/t Hvis du kører mere end 30 % for stærkt på en motorvej med hastighedsbegrænsning på 130 km/t, har du overskredet frakendelsesgrænsen på 160 km/t, og får frakendt kørekortet betinget.


Kører du mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t og derover i almindelig personbil mv., får du frakendt kørekortet betinget.

For lastbiler, personbil med anhænger mm. får du frakendt kørekortet betinget allerede ved 40 % overskridelse af hastighedsgrænsen.

Knallert 45 (stor knallert): Du får et klip, hvis du overskrider hastighedsgrænsen på 45 km/t med over 30 %, dvs. hvis du kører med 59-72 km/t. Kører du mere end 60 % for stærkt (over 72 km/t) får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer: Ved en meget stor overskridelse af fartgrænsen får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Kørsel med for kort afstand til forankørende (§15, stk. 3 , 1. pkt)
Du får et klip, hvis du kører med for kort afstand til forankørende. Bøde: 500 kr.

Der er ikke nogen fast lovmæssig grænse for, hvor stor afstanden skal være ved forskellige hastigheder. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses på en sådan måde, at der ikke er fare for påkørsel, hvis køretøjet foran standser, eller dets hastighed nedsættes. De væsentligste faktorer ved bedømmelsen er hastigheden samt vej- og vejrforhold.

Reglen om at holde en sikker afstand gælder på alle veje. Du vil dog ikke få klip for fx at holde i kø eller hvis en anden trafikant pludselig kører ind foran dig. Klippekortet sigter mere på de trafikanter, som i høj fart lægger sig tæt bag ved den forankørende og ”presser” vedkommende. Politiet afgør sagen i hvert enkelt tilfælde, herunder om kørslen medfører frakendelse af kørekortet eller klip.

Politiet bruger som regel videooptagelser fra civile politibiler som bevis i sådanne sager.

Hold afstand
En god tommelfingerregel er, at der skal være mindst 2 sekunders afstand til bilen foran, for at sikkerhedsafstanden er i orden. Dvs. der skal gå mindst 2 sekunder fra bilen foran passerer et fast punkt (f.eks. en lygtepæl), til du selv passerer det samme punkt.

Du skal kunne nå at tælle langsomt til ”Et sekund – to sekunder ” og der er gået ca. 2 sekunder.

Ulovlig kørsel i nødsporet (§4)
Du får et klip, hvis du kører eller standser ulovligt i nødsporet. Bøde: 500 kr.

Det er ikke tilladt at køre/stoppe i nødsporet, med mindre bilen faktisk ikke kan køre videre.

Ulovlig kørsel eller standsning i nødsporet kan hindre redningskøretøjer i at komme frem til en ulykke og være til fare for redningspersonale, der arbejder i nødsporet.

Gode råd fra Vejdirektoratet:
Brug rastepladsen til at strække ben og holde pause. Rastepladserne ligger med ca. et kvarters mellemrum langs hele motorvejsnettet.
På den måde efterlades nødsporet ryddet for det tilfælde, at et redningskøretøj skal frem. Også i den forbindelse er det livsnødvendigt at holde sig borte fra nødsporet.
Motorvejstrafik kræver trafikanternes fulde opmærksomhed, og en parkeret bil i nødsporet er livsfarligt tæt på den trafik, der passerer med måske 130 km/t.

Er bilen "død"
Er det umuligt at fortsætte, gælder det om at parkere bilen så langt borte fra kørebanen som muligt. Advarselstrekanten skal anbringes mindst 100 meter tilbage. Desuden gælder det om at opholde sig så langt borte som muligt fra bilen og selvfølgelig ikke bevæge sig ud på motorvejen. Kilde: Vejdirektoratet.

Undlade at spænde passagerer under 15 år fast
efter reglerne

Du får et klip, hvis du som fører ikke sørger for, at passagerer under 15 år er spændt fast i bilen. Bøde: 500 kr.

Det er førerens ansvar, at børn under 15 år er korrekt spændt fast i bilen. Børn under 135 cm skal være fastspændt i godkendt udstyr, der passer til deres højde og vægt, dvs. babystol, liftnet, boxette, autostol eller selepude.

Du får et klip:

Hvis du har en passager/passagerer under 15 år, der ikke spændt fast.
Hvis du har en passager/passagerer under 135 cm, der ikke er spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til højde og vægt.
I biler uden seler:

Hvis du du transporterer børn under 3 år i en bil uden seler.
Hvis du kører i en bil uden seler (hverken foran eller bagi) og har et barn, der er fyldt 3 år og er under 135 cm siddende på forsædet.
Specielt for taxier: I taxier er det førerens ansvar, at passagerer under 15 år er spændt fast. Men der er fortsat ikke ikke krav om, at børn under 3 år er spændt fast i særligt udstyr, med mindre det findes i taxien.

Specielt for busser: Buschauffører i bil/bus, der er indrettet til 10 personer eller derover (incl. føreren) får ikke klip/bøde, hvis passagerer under 15 år ikke er spændt fast - på betingelse af, at chaufføren har oplyst passagerer om, at de skal anvende sele. Oplysningspligten kan opfyldes på 3 forskellige måder: 1. Bussen er udstyret med et særligt sele-piktogram, 2. Chaufføren siger det til passagererne, 3. Det bliver vist audiovisuelt, fx på bussens tv. Læs mere om bus-reglen i Færdselsstyrelsens meddelelse her

Kørsel over for rødt (§4, stk. 1 og 2)
Du får et klip for at køre over for rødt. Bøde:1000 kr.

Overtrædelse af reglerne om vigepligt (§ 26, stk. 2-4 og 6)
Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Bøde 1000/1500kr.

Der er to former for vigepligt: Ubetinget vigepligt og højrevigepligt.

Ubetinget vigepligt
Du har ubetinget vigepligt – dvs. du skal holde tilbage for færdsel fra begge sider – ved:

STOP-tavle/stoplinje.Du skal stoppe helt op, før du kører videre
Trekanttavle ("hajtand-skilt")
Vigelinje (hajtænder)
Kørsel ind i rundkørsel
Ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, markvej eller lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet over kørebanen på den vej, der køres ind på.
Normalt vil du ikke være i tvivl om, at du bør holde tilbage for færdslen fra begge sider.

Bilister har desuden vigepligt for cyklister og knallertkørere og modkørende færdsel i forbindelse med højre- og venstresving.

Højrevigepligt
Højre vigepligt er kendetegnet ved, at der hverken er skilte eller afmærkning på vejen. Højrevigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel, der kommer fra højre.

Overtrædelse af reglerne om overhaling og forbud mod overhaling
(§ 21, stk. 1-3 og § 23)
Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om overhaling. Bøde: 1000 kr.

Hvis du vil overhale, skal du sikre dig

at det kan ske uden fare
at den pågældende vognbane på en tilstrækkelig lang strækning er fri for modkørende færdsel
at den forankørende ikke giver tegn til overhaling
at bagfrakommende køretøjer ikke har påbegyndt en overhaling
at det efter overhalingen utvivlsomt er muligt at komme ind trafikstrømmen uden ulempe.
Overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om køretøjer, der svinger til venstre eller tydeligt forbereder venstresving.

Overskridelse af spærrelinier ved overhaling (§ 4, stk. 1)
Du får et klip, hvis du overskrider spærrelinjer ved overhaling. Bøde: 500 kr.

Du skal følge de afmærkninger, der er på kørebanen. Spærrelinie betyder, at du ikke må overskride eller krydse adskillelsen mellem vognbaner, heller ikke ved vending, svingning i vejkryds, indkørsel til ejendom eller lignende.

Hvis det er nødvendigt, fx pga. vejarbejde eller en standset eller parkeret bil, må du dog gerne – med forsigtighed – overskride spærrelinjen.

Øget hastighed ved overhaling (§ 22, stk. 1)
Du får et klip, hvis du øger hastigheden, når du bliver overhalet. Bøde: 500 kr.

Hvis du bliver opmærksom på, at en bagfrakommende vil overhale til venstre, skal du holde så langt til højre som muligt og må ikke øge hastigheden.

Overhaling ved fodgængerfelt (§ 25)
Du får et klip, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt. Bøde: 1000 kr.

Hvis du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale eller køre forbi et andet køretøj, hvis det hindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet.

Kørsel mod færdselsretningen (§4)
Du får et klip, hvis du kører mod færdselsretningen. Fx hvis du kører i den forkerte side af vejen eller modsat ensretningen.
Bøde: 500 kr

Uforsvarlig forbikørsel/slalomkørsel (§ 24, stk. 1)
Du får et klip, hvis du kører slalom kørsel eller laver hasarderet forbikørsel i tæt trafik. Bøde: 1000 kr.

Hvis trafikken er tæt og kører i flere rækker, så din hastighed bestemmes af de forankørende, må du ikke skifte vognbane, medmindre du skal

svinge ved vejkryds
svinge bort fra kørebanen uden for vejkryds
af på en frakørsel
ned på vejen fra en tilkørsel
standse eller parkere
eller hvis

antallet af vognbaner formindskes, dvs. vognbanerne sammenflettes.
Ændring af færdselsretning og placering mv.
(§ 16, stk. 2, og § 18, stk. 1 og 2)
Du får et klip, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter. Bøde: 1000 kr.

Du skal sikre dig, at din manøvre kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, inden du:

svinger i vejkryds
vender eller bakker
sætter i gang fra vejkanten
skifter vognbane
på anden måde ændrer placering til siden
standser eller hurtigt nedsætter hastigheden
Kørsel venstre om helleanlæg (§ 15, stk. 4)
Du får et klip, hvis du kører venstre om helleanlæg. Bøde: 500 kr.

Du skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr og lignende, der er anlagt eller anbragt på kørebanen. Du må dog gerne køre venstre om, hvis dette er vist ved afmærkning, eller vejen er ensrettet.

Overtrædelse af forbud mod kap- og væddeløbskørsel (§ 37, stk. 4)
Du får et klip, hvis du kører om kap eller kører væddeløb på alm. vej. Bøde: 1500 kr.
Enhver form for motorløb kræver tilladelse fra politiet.

Kørsel over jernbanespor (§5, stk. 2)
Du får et klip, hvis du kører over en jernbaneoverkørsel, når

pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg
bommene er lukkede
mens bommene lukkes eller åbnes, eller
jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.
Situationen kan sammenlignes med at køre over for rødt. Bøde: 1000 kr.

Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel (§ 81, stk. 3, §51, stk. 7 og §52, stk. 5)
Du får et klip, hvis du kører ulovligt med børn under 15 år på tohjulet motorcykel, trehjulet motorcykel, trehulet knallert og i sidevogn til motorcykel. Bøde: 500 kr.
----------------------------------------------------------------------
20 måder til at bibeholde den sunde sindssyge

1 Sæt dig i din bil i frokostpausen med solbriller på, og peg med en
hårtørrer på forbipasserende biler.
Hold øje med, om de sænker farten.

2. Kald dig selv over samtaleanlægget uden at forvrænge stemmen.

3. Når nogen beder dig om at gøre noget, så spørg altid, om de ønsker pommes frites til.

4. Stil din skraldespand på skrivebordet, og mærk den "Ind".

5. Hæld koffeinfri kaffe i kaffemaskinen i tre uger. Skift til
espresso, når alle er kommet sig over koffeinafhængigheden.

6. Skriv "For seksuelle ydelser" på alle dine checks.

7. Afslut alle dine sætninger med "i henhold til profetien".

8. drop enhver brug af tegnsætning.

9. Hop så vidt muligt i stedet for at gå.

10. Spørg folk, hvilket køn de har. Grin hysterisk, når du hører
svaret.

11. Sig "ud af huset", når du køber mad i en drive-in-restaurant.

12. Syng med, når du er i operaen.

13. Gå til digtoplæsning, og spørg, hvorfor digtene ikke rimer.

14. Hæng myggenet over din arbejdsplads, og spil tropiske lyde hele dagen.

15. Sig til dine venner, at du ikke kan komme til deres fest fem dage i forvejen, fordi du ikke er i festhumør.

16. Bed dine kolleger om at tiltale dig med dit brydernavn, "Rock
Hard"..

17. Råb: "Jeg vandt, jeg vandt", når der kommer penge ud af pengeautomaten.

18. Råb: "Løb for livet, de er sluppet løs", mens du løber mod
parkeringspladsen, når du forlader Zoologisk Have.

19. Sig til dine børn over middagen: "Vi er desværre nødt til at
afskedige en af jer på grund af økonomien."

Og den sidste metode til at bibeholde en sund sindssyge ....
20. Post denne tekst alle steder du kender, og få folk til at smile - det kaldes terapi
----------------------------------------------------------------------
1L - 1 Liter(Diesel) pr. 100 km. (VAG)
16V - 16 Valve (Number can vary)
3L - 3 Liter(Diesel) pr. 100 km.(VAG)
4 - AWD (HALDEX) (SEAT)
4ETS - Electronic Traction Suppert for AWD (Mercedes)
4MOTION – AWD (HALDEX) (VW)
4WD – 4 Weel Drive
A-TRC - Toyota Active Traction Control
AB – Air Bag
ABS - Anti Lock Braking System (All)
AC - Air-Condition
ACD - Active Centre Differential (Mitsubishi)
ADB - Automatic Differential Brake (BMW)
ADD - Automatic Disconnecting Differential
AFS - Adaptive Front Lighting System
ALR - Automatic Locking Retractor
AOT - Automatic Overdrive Transmission
APV - All Purpose Vehicle
ASC - Anti Slip Control (BMW)
ASR - Anti Slip Regulation/Acceleration Skid Control
AT - Automatic Transmission
ATC - Automatic Torque Coupling[Renault, Fiat]
ATT - Active Torque Transfer
AVCS - Active Valve Control System (Subaru)
AWC - All Wheel Control (Mitsubishi)
AWD - All Wheel Drive
AYC - Active Yaw Control [Mitsubishi]
BA - Brake Assist
BAS - Anti lock Braking system/Brake Assist System
C - Common (almindelig)
CBC - Cornering Brake Control (BMW)
CDI - Common Rail Direct Injection(MB)
CDS - Control Dynamic Stability
CDTI - Common Rail Direct Turbo Injection (Opel)
CL - Common Luksus (almindelig luksus)
CRD - Common Rail Diesel (Chrysler, Jeep)
CRDi - Common Rail Diesel Injection (Hyundai, KIA)
CVT - Continuously Variable Transmission (Nissan)
D4 - Direct Gasoline Injection (Toyota)
D - Diesel
D-4D - Common Rail Direct Injection(Toyota)
DAC - Downhill Assist Control
DAS - Drive Authorization System
DBA - Dual Brake Assist
DBC - Dynamic Brake Control (BMW)
DCCD - Drivers Control Centre Differential [Subaru]
dCi - Diesel Common-Rail Injection (Renault, Nissan)
DI-D - Direct Injection Diesel (Mitsubishi)
DI - Direct Injection
DiTI - Direct Injection Turbo Diesel (Mazda/Ford)
DOHC - Double Overhead Camshafts
DPFS - Diesel Particulate Filter System (PSA)
DSA - Dynamic Stability Control (Volvo)
DSC - Dynamic Stability Control (BMW, Mazda)
DSG - Direct-Shift-Gearbox (VAG)
DSTC - Dynamic Stability and Traction Control (VOLVO)
DTC - Dynamic Traction Control (BMW)
DTi - Direct Turbo Injection (Opel/Nissan)
EATC - Electronic Automatic Temperature Control
EBA - Electronic Brake Assist
EBD - Electronic Brake-force Distribution
EBS - Emergency Braking System (PSA)
EBV - Electronic Brake Force distribution
ECI-MULTI - Electronically Controlled Injection MultiPoint (Mitsubishi)
ECU - Electronic Control Unit
EDL - Electronic Differential Lock (VAG)
EDS - Electronic Differential (VW)
EFI - Electronic Fuel Injection
ELR - Emergency Locking Retractor
ESC - Electronic Stability Control
ESP - Electronic stabilization program (All)
ETC - Electronic Traction Control
FCV - Fuel Cell Vehicles
FLD - Full Locking Differential [Mitsubishi, Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai]
FSI - Fuel Stratified Injection (VAG)
FUT - Flexible Utility Truck
GDI - Gasoline Direct Injection (Mitsubishi)
GL - Grand Luksus
GLX - Grand Luksus Xtra
GSI - Grand Sport Injection (Opel/Toyota)
GT - Grand Turismo/Grand Touring
GT-R - Grand Turismo Racing (Nissan)
GTD - Grand Turismo Diesel(VW)
GTI - Grand Turismo Injection/Grand Touring Injection (VW)
GTI-R - Grand Turismo Injection - Racing/Grand Touring Injection - Racing
HALDEX - new generation of All-Wheel-Drive (AWD) (Volvo, Volkswagen, Mazda, Seat, Skoda, Nissan)
HBA - Hydraulic Brake Assist
HDI - High-Pressure Direct Injection (PSA)
I - Injection
i-CTDI - Common-Rail Turbo Diesel Injection (Honda)
IC - Intercooler
JTD - multiJet Turbo Diesel (Fiat, Alfa Romeo, Lancia)
JTS - multiJet Direct Gasoline Injection (Fiat, Alfa Romeo, Lancia)
K - Kompressor
LACD - Limited-Slip Center Differential
LDWS - Lane Departure Warning System (PSA)
LSD - Limited Slip Differential [Mitsubishi, Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai]
MASC - Mitsubishi Active Stability Control
MATC - Mitsubishi Active Traction Control
MFI - Multi-port Fuel Injection
MIVEC - Variable Valve Electronically Controlled (Mitsubishi)
MMI - Multi Media Interface(Audi)
MPI - Multi Point Injection
MPT - Multi Plate Clutch Transfer [Subaru]
MPV - MultiSpace Vehicle
MSR - Motor-brake Slip Regulation
MSV - MultiFunction Sports Vehicle
MT - Manuel Transmission
NGV - Natural gas vehicles (PSA)
NOX - Nitrous Oxide emission control
NOS - Nitrous Oxide System
OBD - On-Board Diagnostics
OHC - Overhead Camshaft
OHV - Overhead Valve
ORV - Off-Road Vehicle
PC - Production Car
PPS - Prestige Performance Sedan
PPH - Prestige Performance Hatchback
PZEV - Partial Zero Emission Vehicle
Quattro – AWD (HALDEX)(Audi)
RAHC - Rear Adjustable Height Control
REF - Electronic brake-Force System
ROPS - Rollover Protection System
RSC - Roll Stability Control (Volvo)
RT 4WD DPS - Real-Time 4WD Dual Pump System [Honda]
S-AWD - Symmetrical AWD (Subaru)
S-AYC - Super Active Yaw Control [Mitsubishi]
SAV - Sport Activity Vehicle
SBC: Sensotronic Brake Control
SCi - Direct Gasoline Injection (Ford)
SDI - Standard Diesel Injection (VAG)
SFI - Sequential-port Fuel Injection
SIPS - Side Impact Protection System
SLEV - Super Low Emissions Vehicle
SMG - Sequential Manual Gearbox
SOHC - Single Overhead Camshafts
SPI - Single Point Injection
SRS - Supplemental Restraint System (Airbag)
SYNCRO – 4WD (“AWD”) (Old VW system)
SUT - Sport Utility Truck
SUV - Sport Utility
SUW - Sport Utility Wagon
SW - Station Wagon
SWD - speed warning device
T - Turbo
T-Spark - Twin-Spark (Alfa)
TC - Turbocharger
TCS - Traction Control System (Mazda, Ford)
TD - Turbo Diesel
TDI - Turbocharged Direct Injection (turbodieselindsprøjtning)(VAG)
TSI - direkte benzinindsprøjtning og dobbelt trykladning (Vw)
TDCi - Turbo Diesel Common-Rail Injection (Ford)
TFSI - Turbo FSI (VAG)
TiD - Turbo Injection Direct (Saab)
TRACS - Traction Control System (Volvo)
TRC - Traction Control (Toyota)
TWICE - Theft Warning Integrated Control Electronics
ULEV - Ultra Low Emission Vehicle
VANOS - Variable Valve Timing (BMW)
VCU - Viscous Coupling Unit [Subaru, Mitsubishi, Toyota, Land Rover, Suzuki, Handa, Fiat]
VDC - Vehicle Dynamic Control (Subaru, Alfa Romeo)
VDIM - Vehicle Dynamic Integrated Management
VGT - Variable Geometry Turbocharger
VNT - Variable Nozzle Turbine
VIC - Volvo Inflatable Curtain
VIN - vehicle identification number
VSC - Vehicle Stability Control (Toyota)
VTD - Variable Torque Distribution [Subaru]
VTEC - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (Honda)
VTG - Variable Turbine Geometry
VTS - Vitesse (SPEED)(PSA)
VVT - Variable Valve Timing (Toyota, Subaru)
VVT-I - Variable Valve Timing with Intelligence (Toyota)
VVT-I D4 - Variable Valve Timing with Intelligence D4 (direct injection 4-stroke) (Toyota)
WHIPS - Whiplash Protection System (Volvo)
WRC - World Rally Car
xDrive – 4WD (BMW)

forrige uge opgraderede en af mine gode venner fra Girlfriend 1.0 til Wife 1.0.

Han opdagede at programmet kræver så store ressourcer, at det er næsten umuligt at køre andre programmer samtidig med Wife 1.0.

Ydermere erfarede han, at programmet generer en såkaldt ChildProcess, som vil kræve endnu flere ressourcer i fremtiden.

Ingen af disse problemer var nævnt i manualen eller produktinformation, men andre brugere af Wife 1.0 har berettet om lignende problemer.

Problemerne var imidlertid ikke slut hermed. Wife 1.0 installerede sig selv på en sådan måde, at det altid er aktivt og overvåger alle andre systemaktiviteter.

Han har opdaget, at visse andre programmer som: Pokernigth 10.3, Beerdrink 2.5 og Pubnight 7.0 Ikke kan køres. Der kommer en melding fra systemet: Ikke mere hukommelse i maskinen.

Ved installationen får man desuden uønskede ekstraprogrammer, som for eksempel det frygtede MotherInLaw 57.6 samt BrotherInLaw i en betaversion.

Programmet er ikke imponerende, og jeg håber da også, at der i Wife 2.0 vil komme følgende forbedringer: En "mind mig ikke om det igen" knap, En Minimerings knap samt en installationsguide, som kan afinstallere Wife 1.0 uden at fjerne alle funktionaliteterne fra dette program.

Jeg har selv besluttet at undgå ovennævnte problemer ved at holde mig til Girlfriend 2.0. Men selv her er der problemer.

Det største er, at man først skal afinstallere Girlfriend 1.0. Dette er en kompliceret proces, som giver problemer i RAM-allokeringen, idet begge programmer forsøger at anvende størst mulige ressourcer med det problem, at ingen af dem fungerer optimalt.

Afinstalleringen af Girlfriend 1.0 er ikke uproblematisk, idet den ikke helt kan slettes fra computeren, og af og til virker forstyrrende på afviklingen af Girlfriend 2.0.

En meget generende funktion i Girlfriend programmerne er, at der meget hyppigt kommer en pop- upmenu, som omtaler fordelene ved en opgradering til Wife 1.0. Wife 1.0 har også en helt udokumenteret fejl, som består i, at hver gang du prøver at afvikle Freedom 3.4 sletter Wife 1.0 alle MsMoneyfilerne og geninstallerer sig.

Som supplement til Wife og Girlfriend programmerne findes også OneNightStand 2.1. Dette program skal man imidlertid være forsigtig med. Der findes en del sharewareversioner, som er forholdsvis billige, men disse kan ofte have virus, som påvirker afviklingen af både Wife og Girlfriend programmerne.


En lille dreng spørger sin far:
"Far, jeg skal skrive en opgave til skolen. Må jeg stille dig et spørgsmål?"

"Selvfølgelig min dreng, spørg løs! "
"Hvad er politik, far?"

"Tja... i politik findes der 5 folkegrupper:"

1) befolkningen,
2) regeringen,
3) den økonomiske magt,
4) arbejderklassen,
5) landets fremtid.

"Det forstår jeg ikke far... Vil du forklare det for mig?"
"Godt, jeg vil bruge vores hjem som eksempel.
-Jeg tjener pengene til den fælles husholdning; altså er jeg den økonomiske magt.
-Din mor administrerer og bruger pengene; hun er altså regeringen.
-Vi tager os af dine behov; Du er altså befolkningen.
-Din lillebror er landets fremtid,
-og hans barnepige er arbejderklassen.

"Forstår du det, min søn?"
Mere eller mindre...
Om natten vågnede den lille dreng ved, at lillebroderen græd. Drengen stod op for at se, hvad der var galt, og han opdagede, at lillebroderen havde skidt i bleen. Han gik ind i forældrenes soveværelse hvor moderen sov tungt.

Så gik han hen til barnepigens værelse, men gennem nøglehullet så han faderen i gang med at "ordne" barnepigen.

Eftersom de ikke reagerede på, at han bankede på døren, gik han tilbage til værelset og sov videre.

Næste morgen sagde drengen til faderen:
"Nu tror jeg, at jeg forstår, hvad politik er."
"Glimrende, min søn! Prøv at forklare mig det med dine egne ord."

Jeg tror, at det er sådan her:
Mens den økonomiske magt røvpuler arbejderklassen,
snorksover regeringen, Befolkningen bliver ignoreret fuldstændigt,
og landets fremtid står i lort til halsen

Her i udsalgstiden kan det være svært at finde en P-Plads. I går var jeg inde i en butik i max 5 min. Da jeg kom ud, stod en betjent og skrev bødeforlæg. Jeg gik hen til ham og bad ham om at slappe af og give folk en chance. Han ignorede mig fuldstændigt og skrev registreringsnummeret ned. Jeg hævede stemmen og kaldte ham røvhul og regelrytter. Han kiggede på mig mens han hev bøden af og begyndte at undersøge dækkene. Så begyndte han FANDME at skrive en ny bøde. Jeg kaldte ham for en narrøv og bad ham skride ad helvedes til. Så undersøgte han viskerne og skrev en ny bøde. Dette stod på i 10 min. og jo mere jeg svinede ham til, jo flere bøder skrev han og satte bag vinduesviskeren. Til sidst gad jeg ikk mere og gik hen til min egen bil....:-D
Brugerens bedømmelser af andres {{ratings.itemMoreItems}}
Antal stemmer i alt

Lav
{{ratings.lowCount}}
Middel
{{ratings.middleCount}}
Høj
{{ratings.highCount}}
Ekstra høj
{{ratings.extraHighCount}}
Stemmer: {{ratings.totalCount}}
Annonce